کتاب مقدس در هر زبان

در متی ۲۸:۱۹-۲۰، خداوند به کلیسا فرمان داد تا شاگردانی بسازیم و به آن ها یاد دهد که تمام دستورات ش را رعایت کنند. داشتن کلام خدا در زبان قلب شما پایه و اساس این اتفاق می افتد. ما معتقدیم که همین طور که این فرمان به کلیسا در مورد هر معتقد به هر زبانی صدق می کند، مسئولیت اطمینان از وجود کلام خدا نیز به عهده ی اوست. این وب سایت فرایندهای ترجمه، منابع و ابزارهایی را فراهم می کند تا به شما کمک کند تا کلام خدا را به چند شکل (نوشته شده، شفاهی، تصویری یا تاکیل) در دسترس قرار دهید.

محتوا به صورت آزاد در دسترس

فرآیندهای

از اينجا شروع کن! فهرست این صفحه برای کسب اطلاعات در مورد چندین روش ترجمه کتاب مقدس.

-همه فرایندها را ببینید

منابع

در مرحله بعد، منابع کتاب مقدسی را که می توانید برای حمایت از کار ترجمه خود استفاده کنید، کاوش کنید.

-همه منابع را ببینید

ترجمه

با این منابع کتاب مقدس به زبانی که می شناسید کار کنید. فهرست کردن این صفحه برای دیدن منابع در زبان شما.

-همه ترجمه ها را ببینید

ابزار

در نهایت، تصمیم بگیرید که کدام ابزار فناوری به شما کمک خواهد کرد که کتاب مقدس را به زبان خود ترجمه کنید.

-همه ابزارها را ببینید